Συστήματα επικοινωνίας

Αφορά στην δυνατότητα επικοινωνίας πολλών ατόμων μέσω ασυρμάτων VHF.
Σε Νομαρχίες, Δήμους καθώς και σε άλλες υπηρεσίες,φορείς και εταιρίες, η εγκατάσταση του συστήματος αποδίδει στο έπακρο καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.